Drveni prozori i grilje u turističkom resortu – Rabac

Projekt: Drveni prozori i grilje
Godina: 2010
Zemlja: Hrvatska

 Drveni prozori i ulazna vrata na Istarskoj kamenoj kući

Projekt: Drveni prozori
Godina : 2010
Zemlja : Hrvatska

 Renoviranje prozora na Dalmatinskoj Vili

Projekt: Drveni prozori
Godina: 2007
Zemlja: Hrvatska

 Panoramske stjene

Projekt: Panoramske stjene
Godina: 2011
Zemlja : Slovenija

 Stambena zgrada

Projekt: Drveni prozori
Zemlja: Njemačka

 Stambena zgrada

Projekt: Drveni prozori – Klizne stijene
Zemlja: Slovenija

 Stambena zgrada

Projekt: Drveni prozori, Drvena vrata, Klizne stijene
Zemlja: Slovenija

 Montažni stambeni objekt

Projekt: Drveni prozori – Klizne stijene
Zemlja: Slovenija

 Stambeni objekt

Projekt: Drveni prozori
Zemlja: Italija

 Stambeni objekt

Projekt: Drveni – Aluminij prozori , Klizne stijene
Zemlja: Njemačka

 Hoteli, Turistički smještaj i Sportska dvorana

Projekt: Drveni prozori
Zemlja: Italija

 Stambena zgrada

Projekt: Vinilni prozori, Klizne stijene
Zemlja: Slovenija